Łączna liczba wyświetleń

wtorek, 2 sierpnia 2016

PRAWDZIWA ODWAGA

Z różańcem w rękach, kierując na krzyż ostatnie spojrzenie, chciałbym zakończyć swe życie; Matko, dopomóż mi do tego szczęścia.
hetman Johann Tilly 

„Patrzcie, patrzcie, moi panowie, oto i różaniec znajduje się pomiędzy nami. Czy jest w naszym kółku choć jeden bigot, zacofaniec, który by się zajmował zwyczajami zabobonnymi? Pójdźmy na plac szkolny, pobawimy się, pośmiejemy i dowiemy się, do kogo te fatałaszki należą.” - Tak wołał jeden z wychowańców szkoły politechnicznej francuskiej, który przypadkowo znalazł różaniec w sali kolegium.

Ponieważ była godzina rekreacyjna, zatem tłumnie rój studentów wysypał się na plac przed gmachem szkolnym. Lekkomyślny młodzian zarzuciwszy różaniec na gałąź lipy wrzeszczał, co sił starczyło, na swych kolegów, zapytując szyderczo: „Kto zgubił różaniec, niechaj przyjdzie i odbierze go!” Wnet hałas ustał, nastąpiła cisza; wszyscy zadziwieni stali i patrzali, azali się znajdzie odważny i przyzna do własności.

Wtem występuje z grona studentów młodzieniec o pięknych i szlachetnych rysach, zbliża się pewnym i poważnym krokiem do lekkomyślnego kolegi i rzecze doń głosem acz wzruszonym, ale stanowczym: „Dziękuję ci mój kolego, żeś zachował ten różaniec, który dla mnie jest drogą pamiątką po niedawno zmarłej matce. Zachowując zwyczaje chrześcijańskie, jestem pewien, że tym nie uchybiłem ani szkole, ani mym kolegom”. Mówiąc to zdjął różaniec z gałęzi, włożył go na szyję, a żaden z kolegów nie śmiał szyderstwa okazać; roztropniejsi podali mu rękę i uścisnęli, przepraszając za lekkomyślny postępek płochego kolegi, który odszedł zawstydzony.

Przypadek chciał, że przy owej zabawie na placu szkolnym znajdował się też i pewien marszałek francuski, który podziwiając prawość charakteru i odwagę pomienionego młodzieńca, podał mu rękę i rzekł te słowa: „Kto umie tak śmiało bronić swych religijnych przekonań przed napadem pustych głów, ten potrafi bronić ojczyzny z równą odwagą i męstwem”.

o. Czesław Kaniak, Za przyczyną Maryi. Tom drugi: 
Przykłady opieki Królowej Różańca Świętego (przykłady na październik), s. 25-26.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz